Fabrikken skal være C02-neutral

Skaller og andre restprodukter fra produktionen pilleteres og bruges til opvarmning og varmt vand på fabrikken. 60-70 procent af strømforbruget dækkes af 300 stk. solceller (60 kW) på taget. Næste skridt er at udnytte de 25 tons restprodukter, der stammer fra den første sortering, der finder sted, når lastbilerne kommer ind med rapsen ved høst.